Feel like home.

ข่าวจากผู้อำนวยการ TT

เห้อๆ ณเวลา 19:20นาฬิกา วันที่ 8/11/53 ต้องขอรบกวนเวลาทุกท่านด้วยนะครับ วันนี้มาอารมณ์เศร้า T^T แค่อยากจะมาบอกไว้ก่อน ช่วงนี้ไม่ว่างเลย คงไม่ได้มาอัพบล็อคอีกนานอ่ะครับ แต่ว่าว่างเมื่อไหร่จะมาอัพให้เรื่อยนะๆอย่าพึ่งทิ้งบล็อคนี้ไปซะล่ะ 🙂 ตอนนี้ต้องตั้งใจเรียน(เดี๋ยวต่อม.4ไม่ได้จะงานเข้า T.T) เรื่องบล็อคต้องขอพักไปก่อนนะครับ อย่าลืมผมซะล่ะ ลาละ จะไม่ลืมทุกๆๆคนเลย 😦

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s